Dette var dagen for årsmøte, men også for besøk av butikken Lille Stasjon, her med Bente og Anna Malin: