NBQL feirer sitt 20-års jubileum i 2010 og vi skal ha en jubileumsutstilling 13. - 14.11.2010. I den forbindelse inviterer styret alle medlemmer til å delta i en jubileumskonkurranse. Konkurransebidragene skal være en del av utstillingen. 

Tittel: FRA GAMMELT TIL NYTT

Motiv: Figurativt eller non-figurativt

Teknikk: Veggteppe i lappeteknikk og/eller applikasjon, eventuelt kombinert med fri teknikk

Størrelse: Maksimum bredde 150 cm og høyde 250 cm (ikke noe minimumsmål)

Kategorier: Konkurransen deles i to kategorier: tradisjonell og åpen klasse.
Innsender velger kategori ved påmelding.

Montering: Produktet skal bestå av tre lag og være quiltet. Valgfri quilteteknikk.
Standard veggoppheng (kanal på 10 cm på baksiden).
Navnelapp på baksiden, som dekkes til slik at innsender er anonym.

Premiering: Det deles ut 1., 2. og 3. premie i hver kategori.
I tillegg premieres beste "håndverksmessige utførelse" og "medlemsfavoritten".

Påmelding: Til et styremedlem, senest onsdag 8.9.2010 på lagsmøtet
Innlevering: Til et styremedlem, senest onsdag 13.10.2010 på lagsmøtet

Teppet kan ikke være vist tidligere – på Internett, utstilling eller ved samling.
Styret i NBQL forbeholder seg retten til å bruke bilder av alle bidrag i lagets regi.