A4-utfordringer - Lag et bilde i størrelse som et 
A4-ark (21 x 29,7 cm) - til etterfølgende møte.
Bakgrunn: På julemøtet 2010 fikk medlemmene følgende 'oppgave':
Skrive en lapp med et forslag til tema/oppgave som vi samler sammen - og så trekker vi en lapp (oppgave) hver måned. Utfordringen lages til neste lagsmøte.

Ønsker man at alle skal bruke av et bestemt stoff, kan man dele ut det. Eller man kan skrive/si at man ønsker det skal brukes spesielle effekter, som f.eks perler, pyntebånd eller annet. Vi sparer på de lappene/temaene som ikke er benyttet, og tar dem med til trekningen på neste møte. Nye forslag kan leveres til Gudveig HN etter hvert, og bli med videre i "potten". De som ønsker det kan skrive navnet sitt på eget forslag, eller det kan leveres anonymt.

Når et tema blir trukket ut, er det valgfritt for den som har levert det om hun ønsker å fortelle litt om hva tanken med forslaget/temaet er.

  1. trukket 12. januar: Lag duker og brikker som vi kan legge på bordene under lagsmøtene.
    Resultat: Dette var ikke som tenkt ifm. utfordringsteksten hvor det skulle være A4, men det var likevel noen som laget løpere og brikker i ulike størrelser.
  2. trukket 9. februar: HJERTER.
    Resultat: Mange fine hjerter ble vist fram. Noen ferdige montert som et A4-bilde, andre uferdige blokker, og en var montert på en pute.
  3. trukket 9.mars: SOMMER.