Invitasjon til kurs i NBQL

 

Hei alle sammen!

Vi vil gjerne invitere dere til å delta på kurs med

May-Lisbeth Ringsell

Søndag 3 mars fra kl 11.oo

Kurset vil bli holdt i lokaler på Fjellhamar, Fjellhamarveien 51, 1472 Fjellahamar

Kurset heter «Arrow Head» og de som ønsker kan også komme lørdag 2 mars og gjøre noe forarbeide sammen. De som ønsker dette møter da fra kl 11.00.

Det vi kan gjøre på forhånd er å skjære kvadrater på 8¨ eller 6,5 ‘’ man bruker en lys og en mørk kvadrat i en blokk.

Legg en mørk og en lys mot hverandre og sy en søm ¼¨ rundt hele blokken. Stryk.

Hvis noen vil sy løperen må de ta med stoff til bakgrunn og stoff til blokkene «square in a square».

Kurset koster kr.300 for medlemmer, og kr.400 for ikke-medlemmer.

Påmelding ved betaling  til kto.05314792701 innen tirsdag 26 februar.

Alle tar med egen lunsj, det blir servert kaffe og te.

 

Velkommen til kurs!

Hilsen Styret