Disse datoene er med forbehold

med tanke på corona regler for antall per som kan samles

 

Onsdag 13/1

 

Onsdag 10/2

 

Onsdag 10/3

 

Onsdag 14/4

 

Onsdag 5/5

 

og sommertur den 5/6