Lagsmøter vår 2022

 

12. januar

 

9. februar - Årsmøte 2022

 

9. mars

 

6.april- (flyttet frem grunnet påske)

 

11. mai

 

11. juni - Sommertur