Lagsmøte 8. november 2017

Vi viser bildene fra Vis og Fortell i en bildekarusell.
Hvis du ønsker å stoppe bildefremvisningen for å se nærmere på et bilde eller for å se hele bildet klikker du bare på det bildet du vil se på

For 2017 har vi alle bildene reddet og lagret fra den gamle hjemmesiden, men vi har et lite problem. Tekstfilene er ikke reddet.
Vi har ikke informasjonen for hvert bilde om hva som er laget og hvem som har laget det. Det er tapt fra den gamle siden.
Derfor oppfordrer vi alle til å se gjennom bildekarusellen fra hvert møte, notere seg filnavnet på bildet og sende oss en e-post med riktig informasjon om hvert bilde. Da vil dette bli rettet opp fortløpende.

ann
ann
ann1
ann1
ann2
ann2
eva
eva
eva1
eva1
eva3
eva3
eva4
eva4
eva6
eva6
gudrunn
gudrunn
gudrunn1
gudrunn1
gudrunn3
gudrunn3
mette
mette
tove
tove
tove1
tove1
tove2
tove2
tove4
tove4
tove3
tove3
tove5
tove5
tove6
tove6
tove8
tove8
tovek
tovek
tovek1
tovek1
gunnhild
gunnhild