Nordstrand og Bekkelaget Quiltelag samles omtrent en gang i måneden. Våre lagsmøter er åpne for alle. På venstre side her kan du blant annet lese om lagsmøtene våre. Der finner du dato, møtested og klokkeslett for alle møtene.  Der finner du også info om kontaktpersoner i laget. Kontaktadresser til venstre på siden, under boksen "Om laget"
Vi håper du vil finne det du søker. Har du spørsmål, kommentarer eller informasjon du mener vi trenger, blir vi veldig glade om du kontakter oss.

Program for våren 2017 finner du under Lagsmøter

 

Onsdag 8. mars 2017  Lagsmøte

Merete Ellingsen kommer og viser og forteller om en ny quiltefot som er på markedet.
Lotteri og "Vis og fortell".

Bilder fra Karma Quilt, som var på besøk på januarmøtet.