Nordstrand og Bekkelaget Quiltelag samles omtrent en gang i måneden. Våre lagsmøter er åpne for alle. På venstre side her kan du blant annet lese om lagsmøtene våre. Der finner du dato, møtested og klokkeslett for alle møtene.  Der finner du også info om kontaktpersoner i laget. Kontaktadresser til venstre på siden, under boksen "Om laget"
Vi håper du vil finne det du søker. Har du spørsmål, kommentarer eller informasjon du mener vi trenger, blir vi veldig glade om du kontakter oss.

 Neste møte er onsdag 14 mars

Da kommer Kirsti Hovland, og snakker om temaer hun jobber med nå, oppbygging av utstillinger, inkludert bruk av bilder.

 

Minner om kurs med Helle, se under kurs